Trainingen

Soms is therapie niet nodig en wil jij gewoon meer zicht krijgen op je handelen!


Praktijk Hoenselaar biedt diverse trainingen aan: 

Faalangsttraining voor studenten
Training ‘Omgaan met spanningen rondom beoordelingen” in samenwerking met Maria Hopman, psycholoog, ex-studentendecaan en auteur van het boekje ‘Creativiteit onder druk’.
Training omgaan met lichamelijke spanningen in je studie  in samenwerking met Lisetta Schenk, haptotherapeut.
Kijk voor meer informatie en datums op www.btsa.nl

Individuele faalangsttrainingstrajecten
Er worden binnen de praktijk individuele trajecten faalangst aangeboden: hierbij wordt naast theorie (boek Denk je Sterk van Fred Sterk) en oefeningen voor thuis ook gewerkt met lichamelijke oefeningen, hoe deze je kunnen ondersteunen in het overwinnen van je faalangst.
In sommige gevallen kan het traject gedeclareerd worden bij de aanvullende verzekering van je zorgverzekering. Neem contact op voor meer informatie. 

Workshops/trainingen dans- en bewegingstherapie, Rots en Water op aanvraag
Workshops kunnen aangeboden worden binnen de praktijk of op locatie.
Inhoud, duur en tarieven vinden in overleg plaats.
Thema’s: 
– Algemeen volwassenpsychiatrie
– (Complexe) Trauma, DIS
– Burn-out
– Faalangst
– Agressieproblematiek
– Lichaamsgerichte benadering binnen supervisie
– Stem en Dans/beweging
–  Het lichaam in (vak)therapie: hoe gebruik ik als vaktherapeut het lichaam?
– Teamprocessen te lijf met dans- en bewegingstherapie en coaching
– Rots en Watertraining voor jongeren en volwassenen!
Kijk voor een filmpje van het Rots en Water Instituut:

Enkele Workshops/Trainingen
-LABAN in de praktijk: voor dans- en bewegingstherapeuten en andere belangstellenden
Hoe gebruik ik Laban in de praktijk, welke oefeningen kan ik inzetten vanuit LMA?
Door middel van simulatie oefeningen therapeut-cliënt, observatie oefeningen en opdrachten leer je hoe je verschillende LMA (body, space, effort en shape) elementen toe kunt passen in de praktijk, binnen groepen en met individuele cliënten. Er zal gewerkt worden vanuit de problematiek van cliënten, de hulpvragen van cliënten en vanuit LMA, mét en zonder materiaal.
Aan elk onderdeel voorafgaand zal een opdracht gegeven worden waarbij je de opdracht zelf toepast tijdens het dansen (individueel of in de groep). Tussendoor zal er ruimte zijn voor uitwisseling.

Citaat, van één van de deelnemers, uit het verslag van en workshop: “het is zo fijn om intensief bezig te zijn met Laban. Het is erg belangrijk om zelf een beeld te hebben van wat space, body en effort voor jezelf zijn, om vanuit daar een vertaalslag te maken naar de therapie.”

Dans- en bewegingstherapie en stem: ‘Je eigen stem’, voor (vak)therapeuten
De stem is een belangrijk onderdeel van ons lichaam maar wordt binnen de danstherapie zelden bewust ingezet. Renate Hoenselaar heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van de stem binnen dans- en bewegingstherapie. Door de combinatie van dans en stem kan er nog een diepere laag in het proces van de cliënt aangeraakt worden. Tevens is de stem belangrijk voor ons als therapeuten om ons vak te profileren en interventies naar de client over te kunnen brengen. Geertje Kuipers (MA danstherapeut) heeft binnen haar opleiding Master Dance Therapy, School voor de Kunsten in Rotterdam) stage gelopen bij Renate Hoenselaar en onderzoek gedaan naar het gebruik van stem binnen danstherapie. Zie hiervoor haar thesis onder downloads.
Binnen de workshop zal aandacht besteedt worden aan het inzetten van stem (klank en woorden) binnen de dans- en bewegingstherapie. Hoe kan de stem ingezet worden, hoe gebruikt de cliënt zijn stem goed, welke opbouw is nodig om vanuit de beweging naar het werken met stem te komen, welke oefeningen en technieken kun je inzetten vanuit de danstherapie, welk effect hebben deze, wat is je rol als therapeut hierin en hoe gebruik je je eigen stem?

Dans- en bewegingstherapie en trauma: voor vaktherapeuten en andere professionals
Trauma’s hebben vaak hun impact op hoe we ons lichaam beleven en hoe we omgaan met onszelf en anderen. Prikkels uit onze omgeving kan men hierdoor niet altijd buiten sluiten en hebben gevolgen voor ons reageren. Denk hierbij aan woede, terugtrekken, verlamd worden. Het praten over een trauma kan helpen bij verwerking maar ook het lichaam heeft hierin een weg te gaan. Dit vraagt een zorgvuldige opbouw waarbinnen het belangrijk is om eerst een goede basis te leggen. Binnen de dans- en bewegingstherapie is dit het leren om stevig op je voeten te staan. In deze workshop leer je welke stappen verder belangrijk zijn en welke oefeningen hierbij aansluiten.

Dans- en bewegingstherapie en transgender: voor vaktherapeuten en andere professionals
Behandeling van transgenders is niet een dagelijkse bezigheid van therapeuten, zeker niet voor danstherapeuten. Vreemd want het lichaam en de veranderingen die hiermee gepaard gaan zoals de lichaamsbewustwording, de lichaamsbeleving, verandering van identiteit hebben een grote invloed op het leven en het lichaam van een transgender. Dans- en bewegingstherapeuten kunnen hier een bijdrage leveren juist omdat zij met en via het lichaam werken.

Hieronder een citaat van een cliënt:
“Voor het eerst in mijn leven, voor eerst in een zware therapeutische tijd van verwerken, doorleven en wat al niet meer, voelde ik wie ik eigenlijk was. Ik was een man in een vrouwe lichaam. De beslissing gaf me enorme ruimte van binnen, maar ik durfde ook steeds beter ruimte te nemen. De ruimte die mensen me gaven, durfde ik nu te nemen.
Ik moet zeggen, dat ik me nog nooit zo heb durven bewegen, zoveel ruimte om me heen te voelen en die te nemen.
Mede door de danstherapie heb ik gevonden waar ik mijn hele leven al tegen aan liep. De drempel waar ik het over had, was de drempel naar mijn ware zijn. Hoe kon ik mezelf openen en ruimte geven, als ik letterlijk mezelf niet kon accepteren. Hoewel ik mezelf nog niet kan accepteren, is, met het vooruitzicht op lichamelijk veranderingen in de toekomst, het dragelijker geworden. Het eind is in zicht.”

Binnen deze workshop zal er aandacht zijn voor de manier waarop een transgender zijn/haar lichaam ervaart. Welke thema’s komen hierbij naar voren en wat kan danstherapie hierin betekenen. In overleg kan de workshop aangeboden worden met videomateriaal en persoonlijke ervaringen van een transgender. Zie voor meer informatie en boek in pdf format: dames, heren en anderen: transgender in Nijmegen.
http://www2.nijmegen.nl/content/899687/dames_heren_en_anderen_transgenders_in_nijmegen

Lezingen
Renate Hoenselaar geeft onder andere lezingen binnen diverse sectoren over danstherapie, hoe dans ons leven kan verrijken, hoe dans het hoofd en lichaam bij elkaar kan brengen en stem en dans- en bewegingstherapie.