Therapie

In plaats van het leren via je cognitie en het praten leer je binnen deze therapie via het lichaam, het doen en de ervaring.

Bij dans denken mensen vaak aan aangeleerde passen, mooie en sierlijke bewegingen. RH201110-16 - kopie
Niets is minder waar want binnen deze therapie werken we juist ook met beweging, spanning/ontspanning, kracht, stabiliteitsoefeningen, vechtoefeningen, opstellingen enz.. Het gaat om bewegingen waar jij je het prettigst bij voelt en die jou helpen om tot veranderingen te komen.

Wij gaan er vanuit dat ervaringen en emoties, zowel positief als negatief, tot uitdrukking komen in de manier waarop je beweegt en hoe je met je lichaam omgaat. Om dit in je lichaam te kunnen zien gebruikt de therapeut het observatie en analyse systeem van LABAN (LMA). Een uniek instrument om een totaal beeld te krijgen van hoe jij beweegt, hoe je met emoties omgaat en waar er spanningen en blokkades zitten in je lichaam.

Waarom deze therapie? 
Gebeurtenissen en belevingen die je meemaakt worden in het lichaam opgeslagen en bepalen mede hoe jij je voelt. Wanneer dit positieve gebeurtenissen zijn, zul je dit accepteren. Wanneer de gebeurtenissen echter negatief zijn en je hebt op dat moment te weinig mogelijkheden om hiermee om te gaan, dan zal dat zijn weerslag hebben op je stemming, je houding, je stem en je lichaam. Denk maar eens aan spanningen (optrekken schouders, spanning in buik, brok in je keer) die zich ergens in je lichaam vastzetten en opspelen op momenten dat je tegen iets opziet.

Omdat je altijd je lichaam bij je hebt is de verbinding naar het dagelijkse leven eenvoudig: dat wat je ervaart in contact met je omgeving zie je terug in de therapie door middel van beweging. Nieuwe ervaringen neem je weer mee naar het dagelijkse leven.

Kies voor deze therapie:

  • als je ervaren hebt dat gesprekken alleen niet helpen
  • als je weet hoe het zit maar dit in het dagelijkse leven niet kunt veranderen
  • als je alles kunt benoemen maar de emotie achterwege blijft
  • als je het moeilijk vind om over ervaringen en gevoelens te praten
  • als je wilt leren om meer je lichaam te betrekken bij je dagelijkse leven: denk aan presentaties, zichtbaar en hoorbaar zijn.

Dans- en bewegingservaring is niet van belang. Je gaat op zoek naar die manier van bewegen die je in je hebt. Van hieruit wordt je proces in gang gezet. De oefeningen worden afgewisseld met inzichtgevende gesprekken zodat je je ook bewust wordt van wat werkt voor jou.

In deze video verteld Renate Hoenselaar wat danstherapie is.

Kijk voor video’s van clienten danstherapie op: http://www.vaktherapieinbeeld.nl/files/dans.html

Voor wie?
De praktijk Hoenselaar Anrhem, therapie, dans- en bewegingstherapie is er voor:
jongeren
volwassenen
relaties.
Mensen met en zonder een verstandelijke beperking

Met welke problemen kun je komen? 
De praktijk is gespecialiseerd in psychische en niet psychische problemen:

De praktijk behandelt mensen die binnen de GGZ vallen onder de generalistische basis en specialistische behandeling (voorheen eerstelijn en tweedelijn zorg). Een verwijzing van de huisarts is niet nodig!

Stem en dans en beweging
Binnen de therapie wordt soms ook gewerkt met stem en klank. Je stem is tenslotte een onderdeel van je lichaam waarmee je veel tot uitdrukking kunt brengen. Je kunt direct tot uitdrukking brengen hoe je je voelt, en door de vibratie van je stem kunnen spanningen in je lichaam los getrild worden. Je ademhaling komt hier door als vanzelf en op een speelse manier op gang. Door deze methode kunnen (positieve en negatieve) ervaringen nog meer uitgewerkt en verwerkt worden. Maar ook kun je je meer hoorbaar en zichtbaar maken door de combinatie van stem en dans- en beweging.

Geertje Kuipers (MDaT danstherapeut) heeft tijdens haar opleiding aan de Master Dance Therapy, Codarts Rotterdam, onderzoek gedaan bij Renate Hoenselaar naar het gebruik van stem binnen dans. Haar thesis kun je inzien in het menu onder downloads.

Aanmelding
Je kunt je aanmelden door contact op te nemen via de telefoon of het contactformulier in te vullen. Hierna neemt Renate Hoenselaar contact met je op voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt je geschiedenis, klachten en hulpvraag doorgenomen. Het is ook mogelijk om een intake en proefsessie van een uur te doen.

Meer informatie over vaktherapie
www.vaktherapie.nl . Er zijn vijf vaktherapeutische beroepen: danstherapie, beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie (PMT) en psychomotorische kindertherapie (NVPMKT).