Therapeut

Renate Hoenselaar is geregistreerd MDaT danstherapeut, heeft SensoriMotor Therapy (Level 1) en is LVSC geregistreerd supervisor, leertherapeut, Rots en Water Trainer, begeleider, therapeut.

Anders leren
Mijn motto is ‘Je hoeft niet te kunnen dansen om in beweging te komen’.

“Als kind hield ik al van dansen. Vooral de meest vrije dansvormen spraken mij aan.
Ik was, en ben nog steeds, iemand die leert door iets te doen en te ervaren. Dansen is dit voor mij.
Na mijn opleiding tot sociaal pedagogisch hulpverlener wist ik dat ik mensen meer wilde helpen door middel van het ‘doen en ervaren’. Na afronding van de opleiding Creatieve Therapie dans in Nijmegen ( nu de HAN)  ben ik gaan werken als danstherapeut binnen

een psychotherapeutisch behandelcentrum in Ede en de PAAZ in Vlissingen. Bij laatste heb ik gewerkt binnen de kliniek, deeltijdbehandeling en poli van de PAAZ in Hengelo als danstherapeut en coordinator therapie.
Ik heb hier gewerkt met zeer uiteenlopende problematiek o.a.: traumatische ervaringen, eetstoornissen, borderline, depressies, ADHD, psychoses, burn-out, agressieproblemen.

Sinds 2000 werk ik als zelfstandige en freelancer vanuit mijn praktijk en heb ik mijn opleidingen aangevuld met een Supervisorenopleiding, de Master Dance Therapy, Sensory Motor Psychotherapy L1 en de Rots en Watertraining. Vanaf augustus 2012 heb ik mijn eigen therapie- en cultuurcentrum La Cappella.

Stem en dans
Tijdens de opleiding ontdekte ik de waarde van stemgebruik binnen dans om ervaringen en emoties naar buiten te brengen. Ik heb verschillende cursussen gevolgd o.a. bij Stichting Stemwerk Rotterdam bij Jean-René Toussaint en Maurice Willems (Roy-Heart Theatre). Bijhorende technieken en methoden heb ik geïntegreerd binnen mijn danstherapie.

Reacties van deelnemers aan de workshop ‘hulpverlening na seksueel misbruik’ van Renate:
-prettige sfeer, boeiend dat er een ervaringsdeskundige bij was om te delen.
-Heerlijk om zelf bewegend te ervaren. Leuk dat er een “cliënt” aanwezig was.
-De aanwezigheid en inbreng van één van haar cliënten vond ik een waardevolle aanvulling.
-Wat een prachtige workshop! Voor mij nieuw terrein maar ik hoop dat ze nog vaker workshops zal geven!
-Inspirerend. En een leuk mens. Volgens mij een en al authenticiteit. Dus mens in haar functie: de juiste compositie.

Opleidingen en cursussen
-Master Dance Therapy, Codarts Rotterdam
-Bachelor Creatieve Therapie dans, Hogeschool Arnhem-Nijmegen
-Sensorimotor Psychotherapy (Level 1)
-Gecertificeerd Rots en Water Trainer
-Authentic movement: Lotz in Movement
-VO-Supervisorenopleiding, Windesheim Zwolle
-Inleidende cursus MPI
-Post HBO-opleiding psychomotorische therapie bij dissociatieve stoornissen, Hogeschool van Amsterdam
-Vrouwenhulpverlening en Seksespecifieke hulpverlening, Transact Utrecht
-Werken met je stem, Stemwerk Rotterdam
-Cursussen stem, Maurice Willems Nijmegen
-assessment, Integrale toets bijscholing, HAN CT/PMT
-MBO-pedagogisch werk, de Meerberg Berg en Dal

Werkervaring
Heden:
-Hoenselaar, Praktijk voor danstherapie en supervisie
-Eigenaar ‘La Cappella’, therapie- en cultuurcentrum 
-Oprichter en coördinator Begeleiding en Therapie voor Studenten in Arnhem (BTSA)
-Supervisor en gastdocent Master Dance Therapy Codarts Rotterdam
-Intervisor Wijkteams Arnhem

-Samenwerking met BuurtzorgT, www.buurtzorgt.nl 

Verleden:
-Voorzitter adviesgroep Master Dance Therapy Codarts Rotterdam 
-Voorzitter FVB-VVT, Federatie Vaktherapeutische Beroepen-Vrijgevestigde Vaktherapeuten
-Samenwerking met Familysupporters, www.familysupporters.nl
-Supervisor HAN deeltijd opleiding Social Work
-Voorzitter Nederlandse Beroepsvereniging Danstherapie (NVDAT)
-Commissie Vrijgevestigde Vaktherapeuten FVB-VVT
-Medeoprichter ArtMoves, verzorgt workshop voor een door vaktherapeuten-Supervisor Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Creatieve Therapie opleidingen (CTO)
-Supervisor HAN, Sociale Studies Deeltijd
-2e assessor en examinator Integrale toetsen HAN CTO/PMT
-Gastdocent HAN Psychomotorische Therapie opleiding (PMT), module ‘dans en beweging’
-Leo Kannerhuis, centrum voor autisme, danstherapeut
-geven van danstherapie en lichaamsgerichte trainingen, lezingen en workshops: GGZ, HSK groep, GGZ kennisdag 2011, congressen, psychologen,
vaktherapeuten, verpleegkundigen, Master Dance Therapy Codarts, Hogeschool Zuyd, Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Hogeschool Utrecht, ROC’s, Cure & Care development
-Masterclass dansacademie Codarts Rotterdam binnen het lectoraat van Jiri Kilian ‘voice and dance’.
-Secretaris en portefeuillehouder communicatie en PR Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
-Supervisie HAN, deeltijd Creatieve Therapie
-Ziekenhuisgroep Midden Twente Hengelo, danstherapeut en coördinator
-Ziekenhuis Walcheren Vlissingen, danstherapeut
-Centrum voor psychotherapeutisch dagbehandeling Gelderse Roos Ede, danstherapeut