Relatietherapie

Als jullie samen de balans nog moeten zoeken!

Je relatie te lijf!
Een relatie is hard werken wordt wel eens genoemd. Dit klopt: er kunnen periodes in je relatie zijn dat het niet allemaal vanzelf loopt, dat je je irriteert aan elkaar, dat je steeds ruzie hebt, dat je het gevoel hebt niet begrepen te worden, dat er weinig tijd (misschien door kinderen of werk) of ruimte voor lichamelijk contact is, dat je zoveel afstand is dat je alleen nog maar verder uit elkaar dreigt te groeien. Ook kan het zijn dat je door ziekte in het gezin, verlies van een baan, verlies van een familielid moeilijk contact maakt met elkaar en niet meer met elkaar kunt praten.

Afstemmen en samenwerken!

Miscommunicatie, misverstanden, conflicten gebeuren niet alleen op verbaal vlak maar juist ook op non-verbaal vlak: het aanvoelen, invoelen, meevoelen van elkaar en begrijpen waarom de ander zo reageert zoals hij/zij reageert.

Bekijk dit filmpje van Stephan Marchant, een Belgische collega:
https://youtu.be/WnOm2-L8iis

De oefeningen binnen dans- en bewegingstherapie zijn een spiegel van hoe jullie in het dagelijkse leven met elkaar omgaan, waar jullie in vastlopen en waar de mogelijkheden liggen om anders met elkaar om te gaan. Het kan jullie helpen om je bewust te worden van de verbale en non-verbale signalen die jullie naar elkaar uitzenden, het kan ruimte geven om elkaar weer anders te leren kennen en te ontdekken wat er mogelijk is om anders met elkaar om te gaan. De oefeningen worden besproken om ook het bewustwordingsproces op gang te brengen en zowel verbaal als non-verbaal op één lijn te komen.

Samen in één ritme komen!

Dans- en bewegingstherapie én gesprekken
Naast de behandeling binnen danstherapie kan het een toegevoegde waarde hebben om gesprekken te hebben met een relatie-gezinstherapeut. In overleg wordt gekeken welke relatietherapeut het beste aansluit bij jullie wensen.

Hoe werkt het?
Jullie melden je aan waarna er een intakegesprek zal plaatsvinden. In dit gesprek gaan we kijken waarin jullie vastlopen, waardoor dit komt en wat jullie vraag is. Van hieruit maken we een plan om binnen de therapie aan jullie vraag te werken. De sessies duren een uur of anderhalf uur afhankelijk van wat jullie wens is.