Psychomotorische Therapie (PMT)

Wij gaan samenwerken!
Praktijk Hoenselaar en Praktijk PMT Arnhem gaan vanaf januari 2023 samenwerken binnen La Cappella Arnhem!
PMT Arnhem is een startende praktijk van Luca de Lange, psychomotorisch therapeut.

Wat is PMT?
Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen (bron: www.vaktherapie.nl, nov. 2021).

Kijk hier hoe PMT werkt:

Meer informatie is te vinden op: https://www.nvpmt.nl/clienten