Klachtenprocedure

Wil jij weten hoe de klachtenprocedure werkt? 

Renate Hoenselaar heeft zich te houden aan de beroepscode van therapeuten (www.vaktherapie.nl), en LVSC supervisoren, de wettelijk geldende geheimhoudingsplicht en is voor bij de klachtenprocedure geregistreerd bij het NIBIG (REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL)

Dans- en bewegingstherapie klachtenprocedure:
-volgens de Wkkgz wet aangesloten bij het NIBIG: NIBIG klachtenprocedure Praktijk Hoenselaar 2017

In het kort:

  1. Als u een klacht heeft over mij, kunt u het best eerst te proberen daar samen mij hier uit te komen.
  2. Mocht dit niet lukken, dan kunt u (gratis) bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanvragen bij Quasir.
  3. Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de klacht als een geschil melden aan de Stichting Zorggeschil. Zorggeschil neemt uw klacht in behandeling en komt tot een voor alle partijen tot een bindende uitspraak.

Supervisie klachtenprocedure:
-voor klachten over supervisie zie www.lvsc.eu