Klachtenprocedure

Wil jij weten hoe de klachtenprocedure werkt? 

Renate Hoenselaar heeft zich te houden aan de beroepscode van vaktherapeuten en therapeuten aangesloten bij de NFG en is aangesloten bij het NIBIG. De bij het NIBIG aangesloten zorgverleners vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz en voldoen daarmee aan de eisen die er gesteld zijn aan praktijken vanaf 2017.

Klachtenprocedure

  1. Als u een klacht heeft over mij, kunt u het best eerst te proberen daar samen mij hier uit te komen. Lukt dit niet dan kunt u:
  2. https://www.de-nfg.nl/nfg-counselor-vertrouwenspersoon-voor-nfg-hulpverleners.html
  3. een klacht indienen bij het NIBIG ( Klachtenprocedure Praktijk Hoenselaar) . Het NIBIG zal dan de klacht binnen één week in behandeling nemen.
  4. indien de klachtenprocedure niet het gewenste resultaat heeft dan kunt u gebruik maken van de geschillencommissie 2019-reglement-geschillencommissie-nibig

Supervisie klachtenprocedure:
-voor klachten over supervisie zie www.lvsc.eu