Downloads

Downloads Praktijk Hoenselaar

Nieuw in 2021!
Een kwalitatief onderzoek binnen Praktijk Hoenselaar naar het aanbieden van beeldende en danstherapie in de behandeling van vrouwen met een trauma als gevolg van seksueel misbruik door Rachel Hendriksen:
Rachel Hendriksen – Onderzoeksverslag – Bachelor Vaktherapie beeldende therapie

Artikel 10 redenen om vandaag te dansen Psych. mag. 8 2020

Radboud dans danstherapieartikel: Waarom dokters dans zouden moeten voorschrijven!

Artikel: 5 redenen om meer te dansen jan. 2020

En nu ook te downloaden:
Het artikel verschenen ik het Tijdschrift voor Vaktherapie (4, 2017) van Gonnie Maasse en Renate Hoenselaar ‘Bewegen en Bewogen worden’. Art. MaasseHoenselaar
Gonnie vertelt hoe het ‘bewegen en bewogen’ worden binnen danstherapie haar geholpen heeft om weer een volgende stap te zetten in het verwerken van haar trauma rondom seksueel misbruik. Zij doet dit aan de hand van gedichten en het opschrijven van haar ervaringen. Het ‘zien en gezien worden, aanraking en gelijkwaardig contact’ zijn thema’s die in de therapie aan bod komen en ervoor zorgen dat Gonnie de volgende stap in haar proces kan zetten. Ik vul, als danstherapeut, haar verhaal aan met mijn observaties en interventies als therapeut.

Waarom dansen zo ontzaglijk goed is voor de mens (2019)
Dansen is extreem goed voor het brein. Hoogleraar Erik Scherder en arts Cuna Knegt toeren met collectief Ludwig door het land om die boodschap te verspreiden. https://www.parool.nl/es-b45d3e49

Thesis Master Dance Therapy
Master thesis Hoenselaar Renate, Codarts juli 2010 – danstherapie binnen supervisie.
THESIS Geertje Kuipers Codarts – Vocalization in DMT v2 0

Werkstuk Supervisorenopleiding
Danstherapie binnen Supervisie

Flyer Praktijk Hoenselaar

15 juli 19 Internet versie kaart

Folders danstherapie

Momenteel niet online beschikbaar

Klachtenfolder  en beroepscode vaktherapie
2008-02-11 FVB klachtenfolder – def
2010-07-14_Beroepscode_def_pdf

Klachtenfolder  NFG
klachtenbrochure_nfg_web

Youtube filmpjes van de European Association Dance and Movement Therapy (EADMT)
https://www.youtube.com/user/europeanADMT/videos 

Interessante artikelen
Psychische problemen bij begint twintigers biologisch of…...
Bodily Maps of Emotions laat zien waar onze emoties zich bevinden in ons lichaam.
De_Haan_(2011)_-_Fenomenologie_van_de_lichaamservaring
jezelf op het spel zetten Dans als interventie, Rombouts, P.. Tijdschrift voor begeleidingskunde, 2014, nr. 4.
Dans vormt een belangrijk onderdeel van het repertoire van de auteur, om het ‘inter’ als blinde vlek te laten oplichten.
Hij neemt de lezer mee bij zijn vakmatige inzet van dans als taal, om toegang te krijgen tot een gezamenlijke ervaringen waarin de verhouding tussen de buitenkant (vervreemding) en de binnenkant (authenticiteit) voelbaar wordt, al is het maar voor een kort moment. 

Liefde en lichaamsdiagnostiek. Tijdschrijft voor begeleidingskunde, 2014|nr. 4
Professioneel werken met de energie van de liefde. Maastricht: Shaker Media; P. Weisfelt (2013),
Lijven lezen. Lichaamsdiagnostiek in de praktijk. Maastricht: Shaker Media.
Psychologie en Fysiologie een LAT relatie Lorenz van Doornen
Na jarenlang onderzoek nam hoogleraar gezondheidskunde Lorenz van Doornen eind 2012 afscheid van de Universiteit van Utrecht met een afscheidsrede m.b.t. bovenstaand onderwerp.
werken met intrapsychische delen. opstellingen van het verlangen volgens Ruppert Traumaopstellingen helpen de cliënt om overlevingsdelen te (h)erkennen en gezonde delen te versterken.