ArtMoves ‘Werken met Vluchtelingen’

ArtMoves Workshop: Werken met vluchtelingen binnen Muziek- en Beeldende therapie, 2 september 2017


Safe & Sound
‘Safe & Sound’ is een stabilisatiemethode voor vluchtelingenkinderen en -jongeren ontwikkeld door Sander van Goor. De methode richt zich op het versterken van en het gebruikmaken van de veerkracht van deze kinderen en jongeren middels Oplossingsgerichte Muziektherapie op scholen, AZC’s en in de praktijk van Sander in Maastricht. Aan de hand van casusbeschrijvingen, theoretische onderbouwing en werkvormen krijg je inzicht in de werkwijze van Safe & Sound. De methode is een best-practice. Safe & Sound omvat een framework die ook toepasbaar is binnen andere vaktherapieën. In deze workshop gaan we samen met de andere disciplines bekijken en bespreken hoe we dit kunnen integreren.

Refugees on Chios Island
Souda Camp: Where everything & nothing stays the same
De Grieks/Australische beeldend vaktherapeut Dr. Despina Weston verzorgt een inspirerende, informatieve en hartverwarmende Engelstalige presentatie en beeldende workshop over het effect van het werken met vluchtelingen op het Griekse eiland Chios. Ze vertelt vanuit verschillende perspectieven over haar ervaringen in het vaktherapeutisch werken met personen die gevlucht zijn vanuit oorlogsgebieden als Syrië en Irak. Er is aandacht voor het perspectief vanuit de gevluchte persoon: hoe ziet het leven in het vluchtelingenkamp eruit, voor de mannen, vrouwen en kinderen? Welke verhalen brengen zij mee? Wat kan het beeldend werken betekenen voor hen? En hoe ziet het leven er na het vluchtelingenkamp uit?

Therapeuten: Sander van Goor en Despina Wenson
2017-09-02 Therapeut van de workshop stelt zich voor