ArtMoves Visie

Wat is ArtMoves?
ArtMoves organiseert inhoudelijke workshops voor en door vaktherapeuten waarbij het samenwerken tussen de verschillende disciplines centraal staat: hoe werk je als danstherapeut en beeldend therapeut samen, wat kun jij als muziektherapeut samen met de psychomotorische therapeut ontwikkelen voor je clienten?
Daarnaast is ArtMoves een broeikast voor vaktherapeuten waarin je kunt experimenteren en uitwisselen met je collega’s over de methode of werkvorm die jij ontwikkeld hebt.
Ook als student ben je meer dan welkom om deel te nemen en jouw ervaringen in te brengen.

Waarom deze Ervaringsgericht vakinhoudelijke bijeenkomsten voor vaktherapeuten?

Veranderingen in de zorg
De veranderingen in de zorg vragen flexibiliteit, inventiviteit en samenwerking. Er komen dan ook meer initiatieven tot samenwerking tussen de beeldend-, dans-, drama-, muziek-, (kinder)psychomotorisch therapeuten onderling en tussen de verschillende disciplines in de zorg.

Bewijzen
De vaktherapeutische beroepen hebben een bijzondere positie binnen de zorg. Met hun vak hebben deze therapeuten namelijk een ingang bij de cliënt, dat hen meer biedt dan enkel de verbale kant van de meeste therapievormen. Vaktherapie hoort tot de reguliere zorg, zonder deze positie ook daadwerkelijk te kunnen claimen bij de zorgverzekeraars. Het vraagt veel van deze therapeuten om hun vak onder andere door onderzoek naar evidence based methoden op de zorgkaart te zetten. Ook komt er steeds meer werkdruk bij de therapeuten te liggen in de vorm van verhoogde productiviteitseisen vanuit de werkgever, eisen vanuit de vakvereniging en de teruglopende werkgelegenheid.

Bij- en nascholing
Voor de registratie verzamelen de (kandidaat)geregistreerde vaktherapeuten via onder andere bij- en nascholing punten om daarmee te kunnen voldoen aan de vereisten. Er is daarbij meer aandacht voor de theoretische of methodische kant dan de vakinhoudelijke kant. Als het al om de vakinhoudelijke kant gaat, is het veelal ‘praten over’ en enkel kort iets doen.

Kracht
Als de vraag bij vaktherapeuten wordt gesteld wat zij zelf nog doen aan hun eigen vakinhoudelijke ontwikkeling, dan blijkt al snel dat zij daaraan doorgaans weinig toekomen. De kracht en het onderscheidend vermogen van vaktherapieën ten aanzien van de andere disciplines ligt juist bij het vakinhoudelijke deel. Dus de hoogste tijd om (weer) aandacht te besteden aan deze kracht.

Kans
Initiatiefnemers bieden de kans aan vaktherapeuten om hun eigen vakinhoudelijke ontwikkeling op te pakken. De slogan van de Federatie voor Vaktherapeutische beroepen zegt het tenslotte al: door te doen, ga je ervaren en heeft het effect. Het eigen vak is vaak bekend en vertrouwd, waardoor je minder wordt verrast. De inhoud van een andere vaktherapeutische richting helpt om out-of-the-box te denken en zelf de werking beter te ervaren. We nodigen de therapeuten daarom uit om te leren van collega’s.

Op deze manier ontstaat een (broed)plek dat:

  • Je stimuleert verder te gaan met je persoonlijke vakinhoudelijke ontwikkeling.
  • Je uitnodigt je expertise en ervaringen in je vak te delen met anderen.
  • Je in staat stelt samenwerkingsmethoden tussen verschillende discipline’s uit te proberen: bijv. een combinatie van dans en beeldend.
  • Je uitdaagt door het opdoen van nieuwe ervaringen en inspiratie, in je eigen vak en via andere vormen van vaktherapieën.
  • Je uitnodigt tot samenwerking binnen en buiten je eigen vak.
  • Je laat uittesten van (nieuwe) ideeën, werkvormen en/of interventies bij je collega’s.
  • Je leert verder te kijken dan je eigen bekende (vak)gebied.

Vervolg
De insteek is dat bij vervolgbijeenkomsten telkens een andere vaktherapeut de invulling van de bijeenkomst verzorgt. Dit kan door een workshop over een techniek aan te bieden of door eenvoudigweg een werkvorm of materiaal in de groep te introduceren, waarmee de therapeuten aan de slag gaan.

Door de bijdragen ontstaat een ‘potje’ van waaruit onkosten kunnen worden vergoed. De therapeut, die de bijeenkomst verzorgt, kan voor een vergoeding terecht bij de initiatiefnemers.

Accreditatie
Om ervoor te zorgen dat vaktherapeuten ook voor de vakinhoudelijke ontwikkeling punten kunnen verzamelen voor hun registratie, is er accreditatie bij Register Vaktherapie aangevraagd. Elke deelnemer ontvangt zodoende een deelnamebewijs met 4 registratiepunten.
Workshopgevers krijgen voor 1 uur uitvoering 2 punten. Kijk voor meer info op:
http://www.registervaktherapie.nl/registratieverplichtingen/eisenprofilering/

Slotgedachte
De Australische beeldend therapeut Despina Weston gaf de initiatiefnemers mee: “Never loose the importance of making art!” Deze gedachte geven de initiatiefnemers andere vaktherapeuten graag mee.

Initiatiefnemers
Danstherapeut Renate Hoenselaar (MDaT, Senior geregistreerd en LVSC supervisor, www.vaktherapiedans.nl ) en Beeldend therapeut Arja Diepstraten (kandidaat, www.devormendehand.nl) hebben zelf ervaren hoe belangrijk het is om open te staan en daardoor van elkaar te leren.

Renate nam deel aan disciplineoverstijgende bijeenkomsten waarin juist op inhoudelijk niveau met elkaar kennis en kunde werd uitgewisseld in ‘het doen’.

Arja nam initiatieven op klein formaat om vaktherapeuten bij elkaar te brengen uit binnen- en buitenland.

Ze wilden beiden meer structurele bijeenkomsten organiseren, die ook door meer personen worden gedragen. Vanuit deze wens ontstond het samenwerkingsverband Artmoves.

“We hopen dat meer vaktherapeuten behoefte voelen om te delen. We kunnen elkaar op deze manier motiveren meer in onze kracht te gaan staan.”