ArtMoves ‘Receptief werken in vaktherapie’

ArtMoves workshop: Receptief werken in vaktherapie, 3 februari 2018

Tijdens deze workshop staat receptief werken centraal. Aan bod komen de directieve methode ‘Art as Therapy’ (AaT) en volgende/Rogeriaanse methode ‘Visual Thinking Strategies’ (VTS).
AaT – Als kunst in musea anders tentoongesteld wordt, heeft deze een helende werking, stellen filosofen Alain de Botton en John Armstrong in hun boek Art as Therapy (2013). Drie grote traditionele kunstmusea waaronder het Rijksmuseum hebben hun filosofie uitgeprobeerd. Informatie over het masteronderzoek naar de ervaringen van bezoekers van deze kunsttentoonstellingen, wordt in dit deel van de workshop gecombineerd met het praktisch oefenen van de methode AaT. Gevolgd worden de aanbevelingen uit het artikel dat een jaar geleden over het onderzoek is verschenen in het FVB-vakblad. Naast de methode zelf zullen ook de mogelijkheden worden onderzocht van het in het onderzoek gebruikte Mindfulness-formulier.
Therapeut: Ingemarie Sam, beeldend therapeut
2018-02-03 Therapeut van de workshop stelt zich voor