ArtMoves ‘Oplossingsgerichte vaktherapie’

Impressie ArtMoves workshop: ‘Oplossingsgerichte vaktherapie’ 1 april 2017

 

“Oplossingsgericht werken is erkend als Effectief volgens goede aanwijzingen door de onafhankelijke wetenschappelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid”.

“Oplossingsgericht werken staat online in de databank Effectieve sociale interventies.
Je vindt de beschrijving via deze link:
https://www.movisie.nl/esi/oplossingsgericht-werken “.

Deze middag was een kennismaking met de oplossingsgerichte methodiek in de vaktherapie en de inkadering van disciplinegerichte interventies. De oplossingsgerichte metho-diek is een gespreksmethodiek. Deze is bedoeld om een perspectiefwisseling te bewerken bij cliënten, hun autonomie te erkennen, hun veerkracht en mogelijkheden aan te spreken. Dit gebeurt vanuit een radicale “niet-weten”-houding van de therapeut, zodat cliënten op eigen wijze en met eigen middelen een gewenste toekomst realiseren.
Naast theoretische uitleg werd ervaring opgedaan met diverse oplossingsgerichte interventies en hun effecten. Aan de hand van een casus van een gezin werd een korte PMT-sessie in rollen spelvorm ingezet.
Doelgroep: Kinderen, jeugd, volwassenen met uiteenlopende problematieken. Er zijn weinig contra-indicaties.
Therapeut: Herman Prüst (psychomotorisch therapeut)
2017-04-01 Therapeut van de workshop stelt zich voor

Met hieronder de PowerPoint Presentatie en de Rating Scales:

PP OG PMT met ouders
ORS en SRS