Aanmelden Workshop 6 april 2019

Schrijf je hier in voor de volgende workshops! van 6 april 2019

Workshop: Stem in Beweging
Hoe stemtherapie ingezet kan worden binnen vaktherapie

Doelen:        Onze stem is onderdeel van ons lichaam en kan als zodanig binnen de verschillende vaktherapieën ingezet worden als onderdeel van de therapie. Onderzoek binnen danstherapie (zie: https://vaktherapiedans.nl/wp-content/uploads/2014/03/THESIS-Geertje-Kuipers-Codarts-Vocalization-in-DMT-v2-0.pdf) laat zien dat het gebruik van stem en dans tot een groter lichaamsbewustzijn, expressie van gevoelens en catharsis leidt. De ademhaling verbetert, het zelfbewustzijn wordt vergroot en het contact met de omgeving verbetert. Het brengt dat naar buiten wat van binnen ‘leeft’, het trilt spanningen los en geeft ruimte. Daarnaast is de stem een speels instrument om mee te werken, waardoor de ademhaling vanzelf op gang komt.

Het gebruik van stem is niet alleen belangrijk voor cliënten maar ook voor ons als vaktherapeuten. Voor een groep, en in een team, is het belangrijk dat je er ‘staat’ en jezelf profileert. Niet alleen non-verbaal maar ook verbaal.

Binnen de workshop zal de aandacht eerst liggen op het ‘goed’ gebruiken van je eigen stem door middel van verschillende klanken in het lichaam. Je zult namelijk eerst zelf moeten weten hoe je je stem gebruikt, voordat je het bij cliënten kunt inzetten. Deze kennis is ook nodig om later de combinatie met beweging te kunnen maken. Ik zal dans- en bewegingstherapie/stemoefeningen en contactoefeningen aanbieden, die ik ook bij individuele cliënten en groepen inzet. Dit zullen oefeningen zijn die je met de hele groep, in twee-drietallen of alleen doet. De aandacht zal liggen op het waarnemen van je stem in je lichaam, het brengen van je stem de ruimte in, en het spelen met je stem alleen of in contact met anderen door middel van beweging, impulsen, trillingen en massage.

Doelgroep:   Vaktherapeuten

Therapeut:   Renate Hoenselaar, MDaT Senior geregistreerd dans- en bewegingstherapeut, LVSC supervisor, Sensorimotor Psychotherapeut (L1) en Rots en Watertrainer.

Informatie:   Aantal deelnemers: minimaal 6 personen en maximaal 15 personen
Register Vaktherapie: 5 punten

Programma

09.30 uur     Inloop met thee, koffie, sap, water & koek

10.00 uur     Ochtendprogramma: leren kennen van je eigen stem
12.30 uur     Lunch

13.30 uur     Middagprogramma: stem- en bewegingsoefeningen
16.00 uur     Einde

2019-04-06 ArtMoves – Flyer bijeenkomst Stem in Beweging

2019-04-06 ArtMoves – Programma bijeenkomst Stem in Beweging

2019-04-06 Therapeut van de workshop stelt zich voor