Voorwaarden

Voorwaarden als je therapie volgt binnen Praktijk Hoenselaar:

Hier vind je alles wat betreft de betalingsvoorwaarden, dossiervorming, behandeling, wet bescherming persoonsgegevens, behandeling kinderen, melding huiselijk geweld en annulering.
Klik hier voor de: Voorwaarden Praktijk Hoenselaar 2017

Beroepscode Vaktherapeuten herzien december 2016 (1)

Download Beroepscompetentieprofiel GZ Vaktherapeut