Trauma (PTSS)

Waarom danstherapie als je een trauma hebt?

De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van Trauma’s  van seksueel misbruik, ook wel (C)-PTSS genoemd (Complexe-Post Traumatische Stress Stoornis) en DS NAO (Dissociatieve Stoornissen Niet Anders Omgschreven).

Waarom  je lichaam betrekken bij de verwerking van je trauma? 
Bij de behandeling van trauma’s wordt er vaak gekozen voor een verbale therapie. Het nadeel hiervan is dat het trauma dan grotendeels op cognitief niveau verwerkt wordt terwijl het lichaam, waar zoveel mee gebeurd is, buiten schot blijft. En juist het lichaam huisvest veel vroegere ervaringen. Deze ervaringen kun je niet zomaar in een kluis zetten, de deur op slot doen en de sleutel weggooien om vervolgens verder te gaan met je leven. 

Renate: “ik heb vrouwen en mannen in behandeling gehad die bij aanvang van de therapie noemden dat ze het trauma verwerkt hadden. De problemen waar ze nu tegenaan liepen hadden alleen te maken met werk, het gezin draaiende houden, relaties, contacten….Startend met dans- en bewegingstherapie kwamen de trauma’s toch naar boven. Door aan de slag te gaan met het lichaam en de beweging werden vroegere ervaringen getriggerd en bleek het trauma nog wel degelijk een rol te spelen in het huidige leven”.

Hoe zien de therapie er uit? 
Omdat ik kijk waar jij bent in het verwerken van het trauma zijn de oefeningen die ik aanreik verschillend. Toch valt er in het algemeen iets over te zeggen:
– Voor je stabiliteit is het ten eerste belangrijk om te kijken of je goed gegrond bent: sta je stevig op de grond, waar is het gewicht in je lichaam, hoe is je ademhaling en waar zit er beweging in je lichaam? Hoe meer gegrond je bent, hoe meer je kunt opvangen van wat er op je afkomt aan emoties en situaties.
– Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken welke overlevingsmechanismen je hebt opgebouwd in je lichaam en in je beweging. Wat is er nodig om hier anders mee om te gaan zodat de mechanismes een ‘kracht’ worden? Of zoals een vrouw in de therapie het noemde “je kunt er een overlevingskracht van maken”.
– Hoe kun je hoorbaar en zichtbaar worden in je proces naar verwerking: je hebt waarschijnlijk jarenlang je mond moeten houden, je hebt je misschien onzichtbaar gemaakt of een zodanige muur om jezelf heen gebouwd dat de ander wel op afstand bleef. We kijken binnen de therapie hoe jij dit nu doet en hoe je hier stap voor stap, in je eigen tempo, verandering in kunt aanbrengen door in beweging te komen en je stem te gebruiken.
– Hoe ga je om met boosheid, verdriet, angst, blijheid? Heeft het misbruik jouw boosheid aangewakkerd of heb je dat juist de kop in moeten drukken waardoor het goed is dit weer toe te laten, voel je steeds angst of doe jij of je altijd vrolijk bent zodat mensen niet zien hoe jij je werkelijk voelt? Voelen wat er in je lichaam gebeurt, luisteren naar lichaamssignalen en laten zien wat je voelt non-verbaal en verbaal. Je lichaam en beweging is hierin een belangrijk instrument wat je juist kan ondersteunen i.p.v. dat het een last is.
-Lichamelijk contact: juist de behoefte aan een ‘normaal’ lichamelijk contact is iets wat bij mensen met een seksueel trauma regelmatig naar voren komt maar door de negatieve ervaringen zo moeilijk is. Vanuit de dans- en beweging kijken we hoe dit voor jou werkt: waar ligt je grens, waar ligt je angst, wanneer wordt je alert en wat heb jij nodig om hier stappen in te zetten.
– Humor: een belangrijk item binnen de therapie als het om trauma gaat. Met humor kun je juist nieuwe stappen zetten, uit je comfortzone stappen en zien dat je een geweldig arsenaal van technieken hebt ontwikkeld die je soms ook heel goed van pas komen. 

Hoe doe ik dit als therapeut? 
Het volgen en spiegelen is een belangrijk item. Het volgen van de bewegingen van jou door mee te bewegen,  het spiegelen van het lichaam om te ervaren wat er gebeurt. Observeren door samen te bewegen. Kijken en (na) vragen waar je behoefte ligt en waar je aan toe bent. Luisteren naar wat je te vertellen hebt met je bewegingen, je lichaam en met je stem. Samen kijken hoe en wat het beste werkt om je lichaam weer te gaan voelen, gevoelens weer toe te laten, het lichaam weer te accepteren. Ik reik vanuit mijn opleidingen en ervaring de oefeningen aan, begeleid je maar wat ik vooral doe is meebewegen.

Via trainingen bij Transact (nu Movisie) en verschillende traumacursussen heb ik mij gespecialiseerd in trauma. Najaar 2017 ga ik aanvullend de opleiding SensoriMotor Psychotherapy Level 1 doen van Pat Ogden.

Sensorimotor psychotherapy is een techniek, ontwikkeld door Pat Ogden.  De techniek is gebaseerd op neurofysiologisch onderzoek over traumatisering (ontregeling van het stressmechanisme), hechtingstheorieën en mindfulness. Het  werkt direct met de lichamelijke (verdedigings)reacties die ontstaan bij schokkende gebeurtenissen ( freeze-fight-flight-submit ). Sensorimotor psychotherapie richt zich op het ‘hier en nu’. De lichamelijke en emotionele impact van het trauma wordt duidelijker. Maar ook dat je manier van je hechten en contact door stress beinvloed worden en dat chronisch fysieke patronen ontstaan.

De therapie is geschikt voor jongeren en volwassenen met een trauma.
Dans- en bewegingstherapie is een lichaamsgerichte therapie waarin niet allen het dansen maar juist ook het lichaam en zijn beweging centraal staat. Je hoeft niet van dansen te houden om voor deze therapie te kiezen! 
Neem vooral contact op als je vragen hebt of vraag een intake en/of proefsessie aan.

Aangesloten bij: banner-website-hulpv-na-seks-misbruik
http://hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl/renate-hoenselaar-dans-en-bewegingstherapie-arnhem-2/