Downloads

Downloads Praktijk Hoenselaar

Thesis Master Dance Therapy
Master thesis Hoenselaar Renate, Codarts juli 2010 – danstherapie binnen supervisie.
THESIS Geertje Kuipers Codarts – Vocalization in DMT v2 0

Werkstuk Supervisorenopleiding
Danstherapie binnen Supervisie

Flyer Praktijk Hoenselaar

15 juli 19 Internet versie kaart

Folders danstherapie

Momenteel niet online beschikbaar

Klachtenfolder  en beroepscode vaktherapie
2008-02-11 FVB klachtenfolder – def
2010-07-14_Beroepscode_def_pdf

Klachtenfolder  NFG
klachtenbrochure_nfg_web

Youtube filmpjes van de European Association Dance and Movement Therapy (EADMT)
https://www.youtube.com/user/europeanADMT/videos 

Interessante artikelen
Psychische problemen bij begint twintigers biologisch of…...
Bodily Maps of Emotions laat zien waar onze emoties zich bevinden in ons lichaam.
De_Haan_(2011)_-_Fenomenologie_van_de_lichaamservaring
jezelf op het spel zetten Dans als interventie, Rombouts, P.. Tijdschrift voor begeleidingskunde, 2014, nr. 4.
Dans vormt een belangrijk onderdeel van het repertoire van de auteur, om het ‘inter’ als blinde vlek te laten oplichten.
Hij neemt de lezer mee bij zijn vakmatige inzet van dans als taal, om toegang te krijgen tot een gezamenlijke ervaringen waarin de verhouding tussen de buitenkant (vervreemding) en de binnenkant (authenticiteit) voelbaar wordt, al is het maar voor een kort moment. 

Liefde en lichaamsdiagnostiek. Tijdschrijft voor begeleidingskunde, 2014|nr. 4
Professioneel werken met de energie van de liefde. Maastricht: Shaker Media; P. Weisfelt (2013),
Lijven lezen. Lichaamsdiagnostiek in de praktijk. Maastricht: Shaker Media.
Psychologie en Fysiologie een LAT relatie Lorenz van Doornen
Na jarenlang onderzoek nam hoogleraar gezondheidskunde Lorenz van Doornen eind 2012 afscheid van de Universiteit van Utrecht met een afscheidsrede m.b.t. bovenstaand onderwerp.
werken met intrapsychische delen. opstellingen van het verlangen volgens Ruppert Traumaopstellingen helpen de cliënt om overlevingsdelen te (h)erkennen en gezonde delen te versterken.