ArtMoves

Ervaringsgericht vakinhoudelijke bijeenkomst Vaktherapeutische Beroepen.

ArtMoves workshops worden verzorgd door en voor Beeldende, Dans-, Drama-, Muziek-,  (Kinder)Psychomotorische en speltherapeuten.
Ook studenten zijn van harte welkom.

Nieuwe datums 2017:
2 september, 28 oktober, 2 december 2017

Schrijf je hier in voor een workshop!

_____________________________________________________________________

Zaterdag 2 september, Studiedag ‘Werken met Vluchtelingen’
Workshops verzorgt door Sander van Goor (muziektherapeut) en DR. Despina Weston (Beeldend Therapeut). Beide workshops zijn gericht op, en dus ook zeer interessant voor, andere vaktherapie disciplines! 

Tijd:                     09.30 – 17.45 uur
Locatie:              La Cappella, Oude Velperweg 36A, HE Arnhem
Kosten :              € 60,= voor leden FVB
€ 80,= voor niet leden FVB,
inclusief lunch
Registratie:      wordt aangevraagd bij het Register Vaktherapie voor 6 punten

Aanmelden via Google formulier

Safe & Sound door Sander van Goor
“Safe&Sound” is een stabilisatie methode voor vluchtelingen kinderen en jongeren (amv’s, alleenstaande minderjarige vluchtelingen), ontwikkeld door Sander van Goor. De methode richt zich op het versterken van en het gebruik maken van de veerkracht van deze kinderen en jongeren middels Oplossingsgerichte Muziektherapie.De methodiek wordt toegepast op scholen waar vluchtelingen kinderen en jongere naar toe gaan, maar ook op AZC’s en in de praktijk van Sander van Goor in Maastricht. Vluchtelingen kinderen en jongeren hebben veel meegemaakt en groeien op in moeilijke/kwetsbare omstandigheden. Het vergt een specialistische aanpak om goede hulp te bieden. Vooral aan de kinderen die last hebben van trauma-gerelateerde klachten.

Aan de hand van casus-beschrijvingen, theoretische onderbouwing en werkvormen krijgt u inzicht in de werkwijze van Safe & Sound. De methode is een best-practice. Er is samenwerking met Hogeschool Zuyd en Ken-Vak om deze methode verder te onderbouwen en te onderzoeken.
Binnen Hogeschool Zuyd heeft er afgelopen schooljaar een derde jaars student muziektherapie stage gelopen volgens deze methode. Een vierde jaars studente dans en bewegings-therapie heeft onderzoek gedaan naar veerkracht-versterkende werkvormen voor vluchtelingen kinderen. Deze werkvormen vormen de basis om de principes van Safe & Sound ook toe te passen binnen dans en bewegingstherapie. Safe & Sound omvat een framework die ook toepasbaar is binnen andere vaktherapieën. In deze workshop gaan we samen met de andere disciplines bekijken en bespreken hoe we dit kunnen integreren.

Refugees on Chios Island
Souda Camp: Where everything & nothing stays the same
De Grieks/Australische beeldend vaktherapeut Dr. Despina Weston verzorgt een inspirerende, informatieve en hartverwarmende Engelstalige presentatie en beeldende workshop over het effect van het werken met vluchtelingen op het Griekse eiland Chios. Ze vertelt vanuit verschillende perspectieven over haar ervaringen in het vaktherapeutisch werken met personen die gevlucht zijn vanuit oorlogsgebieden als Syrië en Irak. Er is aandacht voor het perspectief vanuit de gevluchte persoon: hoe ziet het leven in het vluchtelingenkamp eruit, voor de mannen, vrouwen en kinderen? Welke verhalen brengen zij mee? Wat kan het beeldend werken betekenen voor hen? En hoe ziet het leven er na het vluchtelingenkamp uit?

Wat Despina ook wil meegeven is het effect dat het op de therapeut heeft. Wat betekent het? Welk effect heeft dit? Hoe zorg je goed voor jezelf?

2017-09-02 Flyer Studiedag Werken met vluchtelingen
2017-09-02 ArtMoves – Programma Werken met vluchtelingen
2017-09-02 Therapeut van de workshop stelt zich voor

Registratie Vaktherapie voor 6 punten wordt aangevraagd.  _____________________________________________________________________

Wil jij ook een middag verzorgen voor ArtMoves: mail ons dan! info@vaktherapiedans.nl

Meer achtergrond informatie over de workshopdagen vind je op ArtMoves-Visie

Impressie workshops 2016 en 2017:
Impressie workshop ‘Liggende Lemniscaat’ 15 oktober 2016
Impressie workshop ‘Binnenstebuiten/Buitenstebinnen’ 15 oktober 2016
Impressie workshop Persoonlijke ruimte 28 mei 2016
Impressie workshop ‘Achter het masker’ 21 januari 2017
Impressie workshop ‘Emoties, verbinden en symbolisch werken met muziektherapie 4 maart 2017
Impressie workshop ‘Oplossingsgerichte vaktherapie’ 1 april 2017